Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 5 482
  • Tất cả: 853 810
Thị xã Đồng Xoài 84% giáo viên đứng lớp đạt trình độ trên chuẩn

          Hiện nay toàn ngành GD&ĐT thị xã có 1.519 cán bộ,công chức, viên chức, người lao động, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 84,7%. Đây cũng là ngành có số lượng cán bô, công chức, viên chức người lao động đông nhất trong số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của UBND thị xã. Hiện nay, tổng số biên chế của toàn ngành là 1.245 người, chiếm 82%, số nhân viên hợp đồng là 274  người, trong đó chủ yếu là hợp đồng 68. Ngành GD&ĐT cũng là ngành có số lượng cán bộ quản lý đông nhất. Toàn ngành từ phòng GD&ĐT xuống đến các trường học có 92 cán bộ quản lý. Trong thời gian qua được sự quan tâm của thị xã trong công tác đào tạo,chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cùng với sự cố gằng nỗ lực của bản thân các cán bộ,công chức, viên chức trong ngành trong tự học tự rèn, nên đội ngũ cán bộ quản lý  và giáo viên đã được chuẩn hóa theo ngành học, cấp học. Đến nay 100% giáo viên đứng lớp có trình độ đạt chuẩn,trong đó có 84% trình độ trên chuẩn.

          Đến nay ngành GD&ĐT thị xã có 33 chi bộ đảng, trong đó cơ quan phòng GD&ĐT thị xã và 100% các trường học công lập trực thuộc phòng đều đã có chi bộ, với 544 đảng viên tham gia sinh hoạt, chiếm 35,8%so với tổng số cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm việc trong ngành.

          Ngoài 33 trường công lập, hiện nay phòng GD thị xã còn quản lý về chuyên môn đối với 4 trường Mầm non, Mẫu  giáo tư thục. Hiện 100% trường công lập và tư thục trực thuộc phòng có tổ chức công đoàn với 1.636 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 187 tổ công đoàn của 37 công đoàn cơ sở.

Tác giả: B.K.P