Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 5 488
  • Tất cả: 853 816
Trường TH Tân Thành A tổ chức ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

 -Thực hiện công văn số 837/KH-PGDĐT ngày 26/9/2016 về Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngành GD&ĐT thị xã Đồng Xoài của Phòng GD&ĐT thị xã Đồng Xoài. Tổ chức ngày pháp luật theo kế hoạch số   66 /KH-THTTA của Trường TH Tân Thành A ngày 04 tháng 10 năm 2016.

- Tiếp tục khẳng địnhvị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, trong bảo vệ con người,quyền công dân, giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

- Đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trở thành một hoạt động thường xuyên của trường học; kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ; xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong nhà trường.

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đời sống xã hội. Tăng cường pháp chế ở trường học, thực hiện phương châm "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

           Vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 Trường Tiểu học Tân Thành A tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2016. Với sự có mặt toàn thể giáo viên, CNV của trường.
          Kết quả nhà trường đã triển khai 5 chuyên đề pháp luật: luật xử lí vi phạm hành chính; luật giao thông đường bộ; luật lao động; tóm tắt nội dung các báo cáo và chỉ tiêu Đại hội lần thứ XII của Đảng; luật phòng cháy, chữa cháy.
          Giáo viên của trường được thực hành dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định.

          Thư viện đã giới thiệu được hơn 10 đầu sách về pháp luật và chưng chày sách pháp luật để đón bạn đọc đế với thư viện.

          Sau đây là một số hình ảnh tổ chức ngày pháp luật của Trường TH Tân Thành A:
    
                                                                                           T/g: Hồ Văn Đạt