image banner
Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Thành phố Đồng Xoài
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN CỦA BẬC TIỂU HỌC Cấp huyệnMức độ 3
2 THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯ THỤC Cấp huyệnMức độ 3
3 CHUYỂN TRƯỜNG ĐI CỦA BẬC TIỂU HỌC Cấp huyệnMức độ 3
4 CHO PHÉP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Cấp huyệnMức độ 3
5 CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN CỦA BẬC THCS Cấp huyệnMức độ 3
6 CHO PHÉP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI. Cấp huyệnMức độ 3
7 CHUYỂN TRƯỜNG ĐI CỦA BẬC THCS Cấp huyệnMức độ 3
8 SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Cấp huyệnMức độ 3
9 CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Cấp huyệnMức độ 3
10 GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Cấp huyệnMức độ 3
11 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ. Cấp huyệnMức độ 3
12 CHO PHÉP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Cấp huyệnMức độ 4
13 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ Cấp huyệnMức độ 3
14 CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ Cấp huyệnMức độ 3
15 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC Cấp huyệnMức độ 3
16 THỦ TỤC CHO PHÉP TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Cấp huyệnMức độ 4
17 THỦ TỤC CHO PHÉP TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI Cấp huyệnMức độ 4
18 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC Cấp huyệnMức độ 3
19 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC Cấp huyệnMức độ 3
20 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Cấp huyệnMức độ 3
123

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị