image banner
Tổng số: 421
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT23 03/06/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT(Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)
Lượt xem: 37
Tải về
LLVT22 27/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 22, từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)
Lượt xem: 31
Tải về
LLVT21 20/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)
Lượt xem: 28
Tải về
LLVT20 13/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)
Lượt xem: 30
Tải về
555/KH-PGDĐT 10/05/2024 Kế hoạch tháng 5/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 15
Tải về
LLVT19 06/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)
Lượt xem: 39
Tải về
LLVT18 29/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 18, từ ngày 29/4/2024 đến ngày 04/5/2024)
Lượt xem: 25
Tải về
LLVT17 22/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 17, từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)
Lượt xem: 39
Tải về
LLVT16 15/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 16, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
Lượt xem: 63
Tải về
LLVT15 08/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)
Lượt xem: 54
Tải về
385/KH-PGDĐT 02/04/2024 Kế hoạch tháng 4/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 14
Tải về
LLVT14 01/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2024 đến ngày 5/4/2024)
Lượt xem: 42
Tải về
LLVT13 25/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT(Tuần thứ 13, từ ngày 25/3/2024 đến ngày 30/3/2024)
Lượt xem: 70
Tải về
LLVT12 18/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 12, từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
Lượt xem: 69
Tải về
806/QĐ-SGDĐT 15/03/2024 Ban hành Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 51
Tải về
LLVT11 11/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)
Lượt xem: 62
Tải về
258/KH-PGDĐT 07/03/2024 Kế hoạch tháng 3/2024 của phòng GD&ĐT thảnh phố
Lượt xem: 51
Tải về
LLVT10 04/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 10, từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024)
Lượt xem: 58
Tải về
LLVT09 26/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024)
Lượt xem: 65
Tải về
LLVT08 26/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024)
Lượt xem: 88
Tải về
LLVT08 19/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 08, từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)
Lượt xem: 70
Tải về
LLVT0607 05/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 06-07, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)
Lượt xem: 69
Tải về
137/KH-PGDĐT 01/02/2024 Kế hoạch tháng 02/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 53
Tải về
129/KH-PGDĐT 31/01/2024 Kế hoạch Triển khai, thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài năm 2024
Lượt xem: 66
Tải về
LLVT05 29/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 05, từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lượt xem: 68
Tải về
106/PGDĐT-TĐKT 23/01/2024 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2024
Lượt xem: 99
Tải về
104/KH-PGDĐT 23/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 88
Tải về
100/PGDĐT-TĐKT 23/01/2024 Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 70
Tải về
LLVT04 22/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 04, từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Lượt xem: 101
Tải về
LLVT03 15/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 03, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
Lượt xem: 91
Tải về
12345678910...

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị