image banner
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1058/KH-PGDĐT 18/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Lượt xem: 3
Tải về
1003/KH-PGDĐT 07/09/2023 Kế hoạch tháng 9/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 3
Tải về
882/KH-PGDĐT 07/08/2023 Kế hoạch tháng 8/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 43
Tải về
769/KH-PGDĐT 03/07/2023 Kế hoạch tháng 7/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 48
Tải về
669/KH-PGDĐT 05/06/2023 Kế hoạch tháng 6/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 41
Tải về
536/KH-PGDĐT 11/05/2023 Kế hoạch tháng 5/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 49
Tải về
355/KH-PGDĐT 04/04/2023 Kế hoạch tháng 4/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 57
Tải về
242/KH-PGDĐT 09/03/2023 Kế hoạch tháng 03/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 71
Tải về
99/KH-PGDĐT 07/02/2023 Kế hoạch tháng 2/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 59
Tải về
04/KH-PGDĐT 03/01/2023 Kế hoạch tháng 01/ 2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 92
Tải về
1118/KH-PGDĐT 04/12/2022 Kế hoạch tháng 12/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 112
Tải về
948/KH-PGDĐT 05/11/2022 Kế hoạch tháng 11/2022
Lượt xem: 96
Tải về
732/KH-PGDĐT 07/09/2022 Kế hoạch tháng 9/2022
Lượt xem: 127
Tải về
625/KH-PGDĐT 03/08/2022 Kế hoạch tháng 8/2022
Lượt xem: 104
Tải về
590/KH-PGDĐT 21/07/2022 Kế hoạch Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục và Đào Tạo thành phố Đồng Xoài năm 2022
Lượt xem: 126
Tải về
564/KH-PGDĐT 12/07/2022 Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 137
Tải về
562/KH-PGDĐT 08/07/2022 Kế hoạch tháng 7/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 122
Tải về
467/KH-PGDĐT 13/06/2022 Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022
Lượt xem: 120
Tải về
448/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
Lượt xem: 119
Tải về
441/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch tháng 6/2022 -Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 129
Tải về
314/KH-PGDĐT 04/05/2022 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022
Lượt xem: 117
Tải về
165/KH-PGDĐT 09/03/2022 Kế hoạch tháng 03/2022
Lượt xem: 151
Tải về
151/PGDĐT 26/02/2021 Triển khai thực hiện nghị quyết số 06/2020-NQ HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND Tỉnh và hạn mức mua sắm, sửa chữa thiết bị tại đơn vị
Lượt xem: 151
Tải về
05/PGDĐT 08/01/2021 Tăng cường quản lý công tác tài chính kế toán tại các trường
Lượt xem: 157
Tải về
09/PGDĐT 08/01/2021 Báo cáo chi phí dịch vụ cho 01 học sinh trong năm học
Lượt xem: 156
Tải về

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị