image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
555/KH-PGDĐT 10/05/2024 Kế hoạch tháng 5/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 15
Tải về
385/KH-PGDĐT 02/04/2024 Kế hoạch tháng 4/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 14
Tải về
258/KH-PGDĐT 07/03/2024 Kế hoạch tháng 3/2024 của phòng GD&ĐT thảnh phố
Lượt xem: 51
Tải về
137/KH-PGDĐT 01/02/2024 Kế hoạch tháng 02/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 52
Tải về
03/KH-PGDĐT 02/01/2024 Kế hoạch tháng 1/2024 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 83
Tải về
1342/KH-PGDĐT 04/12/2023 Kế hoạch tháng 12/2023 của phòng GD&ĐT thành phố.
Lượt xem: 87
Tải về
1203/KH-PGDĐT 06/11/2023 Kế hoạch tháng 11/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 88
Tải về
1111/KH-PGDĐT 13/10/2023 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 111
Tải về
1060/KH-PGDĐT 06/10/2023 Kế hoạch tháng 10/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 115
Tải về
1058/KH-PGDĐT 18/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Lượt xem: 120
Tải về
1003/KH-PGDĐT 07/09/2023 Kế hoạch tháng 9/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 148
Tải về
882/KH-PGDĐT 07/08/2023 Kế hoạch tháng 8/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 153
Tải về
769/KH-PGDĐT 03/07/2023 Kế hoạch tháng 7/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 159
Tải về
669/KH-PGDĐT 05/06/2023 Kế hoạch tháng 6/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 160
Tải về
536/KH-PGDĐT 11/05/2023 Kế hoạch tháng 5/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 143
Tải về
355/KH-PGDĐT 04/04/2023 Kế hoạch tháng 4/2023 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 153
Tải về
242/KH-PGDĐT 09/03/2023 Kế hoạch tháng 03/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 166
Tải về
99/KH-PGDĐT 07/02/2023 Kế hoạch tháng 2/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 153
Tải về
04/KH-PGDĐT 03/01/2023 Kế hoạch tháng 01/ 2023 của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 186
Tải về
1118/KH-PGDĐT 04/12/2022 Kế hoạch tháng 12/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 211
Tải về
948/KH-PGDĐT 05/11/2022 Kế hoạch tháng 11/2022
Lượt xem: 194
Tải về
732/KH-PGDĐT 07/09/2022 Kế hoạch tháng 9/2022
Lượt xem: 224
Tải về
625/KH-PGDĐT 03/08/2022 Kế hoạch tháng 8/2022
Lượt xem: 196
Tải về
590/KH-PGDĐT 21/07/2022 Kế hoạch Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục và Đào Tạo thành phố Đồng Xoài năm 2022
Lượt xem: 216
Tải về
564/KH-PGDĐT 12/07/2022 Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 240
Tải về
562/KH-PGDĐT 08/07/2022 Kế hoạch tháng 7/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 215
Tải về
467/KH-PGDĐT 13/06/2022 Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022
Lượt xem: 212
Tải về
448/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
Lượt xem: 214
Tải về
441/KH-PGDĐT 06/06/2022 Kế hoạch tháng 6/2022 -Phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 216
Tải về
314/KH-PGDĐT 04/05/2022 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022
Lượt xem: 213
Tải về
12

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị