image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT05 29/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 05, từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Lượt xem: 68
Tải về
LLVT39 25/09/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 39, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)
Lượt xem: 119
Tải về
LLVT29 17/07/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
Lượt xem: 133
Tải về
414/KH-PGDĐT 14/04/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”
Lượt xem: 155
Tải về
242/KH-PGDĐT 09/03/2023 Kế hoạch tháng 03/2023 của phòng GD&ĐT thành phố
Lượt xem: 166
Tải về
215/KH-PGDĐT 03/03/2023 Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2023
Lượt xem: 159
Tải về
LLVT52 26/12/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 52, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022)
Lượt xem: 183
Tải về
873/KH-PGDĐT 14/10/2022 Kế hoạch phát động trong trào thi đua năm học 2022-2023
Lượt xem: 229
Tải về
/ 12/01/2021 Danh sách phân bổ thiết bị tối thiểu lớp 1 - Chương trình GD phổ thông 2018 các trường
Lượt xem: 274
Tải về
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2, KHOẢN 2 ĐIỀU 4, ĐIỂMD KHOẢN1VÀĐOẠN ĐẦU KHOẢN 2 ĐIỀU 7 CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNGHỌCCƠSỞVÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈMTHEOTHÔNGTƯSỐ 11/2014/TT-BGDĐT NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lượt xem: 265
Tải về
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Lượt xem: 266
Tải về
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Lượt xem: 290
Tải về
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Lượt xem: 278
Tải về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định mới - Có hiệu lực ngày 01/8/2015)
Lượt xem: 263

Tải về
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Lượt xem: 284
Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 318
Tải về
04/2015-NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 274
Tải về
11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT
Lượt xem: 253
Tải về
39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.
Lượt xem: 286
Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lượt xem: 281
Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lượt xem: 272
Tải về
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Lượt xem: 288
Tải về

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị