image banner
Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1137/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024
Lượt xem: 179
Tải về
618/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tiến Thành
Lượt xem: 4
Tải về
625/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tiến Hưng
Lượt xem: 4
Tải về
624/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Xuân
Lượt xem: 12
Tải về
623/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thiện
Lượt xem: 13
Tải về
622/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thành
Lượt xem: 11
Tải về
621/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Phú
Lượt xem: 17
Tải về
620/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Đồng
Lượt xem: 14
Tải về
619/QĐ-PGDĐT 26/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022–2023 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Bình
Lượt xem: 11
Tải về
502/QĐ-BTC 05/05/2023 Quyết định về việc công nhận học sinh đã tham gia Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh – Việt cấp thành phố lần thứ 2, năm học 2022-2023
Lượt xem: 54
Tải về
503/QĐ-BTC 05/05/2023 Quyết định về việc khen thưởng tập thể và các cá nhân đạt kết quả cao trong Cuộc thi hùng biện song ngữ Anh – Việt cấp thành phố, năm học 2022-2023
Lượt xem: 58
Tải về
1115/QĐ-PGDĐT 02/12/2022 Quyết định ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng học sinh thành phố Đồng Xoài Năm học 2022-2023
Lượt xem: 96
Tải về
1676/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định Giao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
Lượt xem: 117
Tải về
1472/QĐ-UBND 08/09/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 124
Tải về
383/QĐ-PGDĐT 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Đồng
Lượt xem: 3
Tải về
385/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tiến Thành
Lượt xem: 4
Tải về
381/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tiến Hưng
Lượt xem: 4
Tải về
387/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Xuân
Lượt xem: 4
Tải về
386/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thiện
Lượt xem: 4
Tải về
384/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thành
Lượt xem: 3
Tải về
388/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Phú
Lượt xem: 4
Tải về
382/QĐ-PGDĐT 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021–2022 thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Bình
Lượt xem: 4
Tải về
1234/QĐ-PGDĐT 03/06/2021 Quyết định phê duyệt và CV số 467 Kế hoạch tuyển sinh lớp Mầm non, lớp 1, lớp 6 NH 2021-2022
Lượt xem: 288
Tải về
448/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020-2021 thuộc hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Xuân
Lượt xem: 187
Tải về
445/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020-2021 thuộc hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thiện
Lượt xem: 181
Tải về
444/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020-2021 thuộc hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tân Thành
Lượt xem: 179
Tải về
444/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 Hội đồng xét TN trường THCS Tân Thành
Lượt xem: 185
Tải về
445/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 V/v Quyết định công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 Hội đồng xét TN trường THCS Tân Thiện
Lượt xem: 178
Tải về
448/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 Hội đồng xét TN trường THCS Tân Xuân
Lượt xem: 184
Tải về
440/QĐ-PGDĐT 18/05/2021 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020-2021 thuộc hội đồng xét tốt nghiệp trường THCS Tiến Thành
Lượt xem: 173
Tải về
123

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị