image banner
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT32 08/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
Lượt xem: 24
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT31 01/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)
Lượt xem: 27
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT30 25/07/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
Lượt xem: 29
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT29 18/07/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 29, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)
Lượt xem: 30
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT28 11/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 28, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT27 04/07/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 27, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022)
Lượt xem: 18
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT26 27/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 26, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
Lượt xem: 38
Tải về1
Lượt tải 3
LLVT25 20/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 25, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
Lượt xem: 24
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT24 13/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 24, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
Lượt xem: 36
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT23 06/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 23, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
Lượt xem: 33
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT22 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT(Tuần thứ 22, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022)
Lượt xem: 41
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT21 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 21, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
Lượt xem: 35
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT20 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 20, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
Lượt xem: 28
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT19 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 19, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT18 02/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 18, từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
Lượt xem: 24
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT17 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 17, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
Lượt xem: 407
Tải về1
Lượt tải 4
LLVT16 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 16, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT15 11/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 15, từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT14 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 14, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022)
Lượt xem: 63
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT13 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 13, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022)
Lượt xem: 48
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT12 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 12, từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022)
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT11 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 11, từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022)
Lượt xem: 81
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT10 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 10, từ ngày 07/03/2022 đến ngày 12/03/2022)
Lượt xem: 70
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT09 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT07 13/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 07, từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
Lượt xem: 71
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT06 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 06, từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
Lượt xem: 77
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT0405 24/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 04,05, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 04/02/2022)
Lượt xem: 85
Tải về1
Lượt tải 0
18/KH-PGDĐT 10/01/2022 Kế hoạch tháng 01/2022
Lượt xem: 92
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT02 10/01/2022 Lịch làm việc lãnh đạo, công chức phòng GDĐT ( Tuần 02 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022)
Lượt xem: 98
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT01 01/01/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức PGD (Tuần 01, từ ngày 3/01/2022 đến ngày 08/01/2022)
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
12

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị