image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Lượt xem: 56
Tải về1
Lượt tải 0
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Lượt xem: 54
Tải về1
Lượt tải 0
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định mới - Có hiệu lực ngày 01/8/2015)
Lượt xem: 55

Tải về1
Lượt tải 0
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Lượt xem: 57
Tải về1
Lượt tải 0
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Nghị định về quản lý biên chế công chức
Lượt xem: 58
Tải về1
Lượt tải 0
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Lượt xem: 62
Tải về1
Lượt tải 0

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị