image banner
Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT10 06/03/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 10, từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)
Lượt xem: 32
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT09 27/02/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023
Lượt xem: 19
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT08 20/02/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 08, từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT07 13/02/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 07, từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT06 06/02/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 06, từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)
Lượt xem: 48
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT05 30/01/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 05, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)
Lượt xem: 22
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT03,04 16/01/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 03,04, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
Lượt xem: 21
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT02 09/01/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 02, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023)
Lượt xem: 55
Tải về1
Lượt tải 4
LLVT01 03/01/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 01, từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023)
Lượt xem: 50
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT51 19/12/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 51, từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
Lượt xem: 64
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT50 12/12/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 50, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
Lượt xem: 56
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT49 05/12/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 49, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
Lượt xem: 55
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT48 28/11/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 48, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022)
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT47 21/11/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 47, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022)
Lượt xem: 46
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT46 14/11/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 46, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
Lượt xem: 69
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT45 07/11/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 45, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)
Lượt xem: 55
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT44 31/10/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 44, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT42 17/10/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 42, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT41 10/10/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 41, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022)
Lượt xem: 81
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT40 03/10/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 40, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
Lượt xem: 79
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT39 26/09/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 39, từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)
Lượt xem: 95
Tải về1
Lượt tải 3
LLVT38 19/09/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT(Tuần thứ 38, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT37 12/09/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 37, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT36 05/09/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 36, từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)
Lượt xem: 84
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT35 29/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 35, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)
Lượt xem: 107
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT34 22/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 34, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)
Lượt xem: 81
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT33 15/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 33, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022)
Lượt xem: 89
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT32 08/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)
Lượt xem: 116
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT31 01/08/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022)
Lượt xem: 120
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT30 25/07/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022)
Lượt xem: 116
Tải về1
Lượt tải 0
123

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị