image banner
Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT24 13/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 24, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022)
Lượt xem: 15
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT23 06/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 23, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
Lượt xem: 18
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT22 30/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT(Tuần thứ 22, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022)
Lượt xem: 17
Tải về1
Lượt tải 1
LLVT21 23/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 21, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
Lượt xem: 12
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT20 16/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 20, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT19 09/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 19, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT18 02/05/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 18, từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT17 25/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 17, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
Lượt xem: 389
Tải về1
Lượt tải 4
LLVT16 18/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 16, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT15 11/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 15, từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
Lượt xem: 33
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT14 04/04/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 14, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022)
Lượt xem: 43
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT13 28/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 13, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022)
Lượt xem: 31
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT12 21/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 12, từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022)
Lượt xem: 43
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT11 14/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 11, từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022)
Lượt xem: 63
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT10 07/03/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 10, từ ngày 07/03/2022 đến ngày 12/03/2022)
Lượt xem: 51
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT09 28/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
Lượt xem: 39
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT07 13/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 07, từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT06 07/02/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 06, từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT0405 24/01/2022 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 04,05, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 04/02/2022)
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 0
18/KH-PGDĐT 10/01/2022 Kế hoạch tháng 01/2022
Lượt xem: 75
Tải về1
Lượt tải 2
LLVT02 10/01/2022 Lịch làm việc lãnh đạo, công chức phòng GDĐT ( Tuần 02 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022)
Lượt xem: 80
Tải về1
Lượt tải 0
LLVT01 01/01/2022 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức PGD (Tuần 01, từ ngày 3/01/2022 đến ngày 08/01/2022)
Lượt xem: 71
Tải về1
Lượt tải 0
LLV Tuần 49 06/12/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 49, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)
Lượt xem: 79
Tải về1
Lượt tải 1
Kế hoạch tháng 12/2021 01/12/2021 Kế hoạch tháng 12/2021 - PGD-ĐT thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 61
Tải về1
Lượt tải 1
LLV Tuần 48 29/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 48, từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)
Lượt xem: 64
Tải về1
Lượt tải 0
LLV Tuần 47 22/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 47, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021)
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 0
LLV Tuần 46 15/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 46, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021)
Lượt xem: 59
Tải về1
Lượt tải 1
928/KH-PGDĐT 10/11/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021
Lượt xem: 72
Tải về1
Lượt tải 0
LLV tuần 45 08/11/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 45, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
Lượt xem: 46
Tải về1
Lượt tải 0
LLV tuần 43 25/10/2021 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG GD&ĐT (Tuần thứ 43, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021)
Lượt xem: 53
Tải về1
Lượt tải 0
12

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị