image banner
Tổng số: 129
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
LLVT23 03/06/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT(Tuần thứ 23, từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)
Lượt xem: 36
Tải về
LLVT22 27/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 22, từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)
Lượt xem: 31
Tải về
LLVT21 20/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 21, từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)
Lượt xem: 28
Tải về
LLVT20 13/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 20, từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)
Lượt xem: 30
Tải về
LLVT19 06/05/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 19, từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)
Lượt xem: 39
Tải về
LLVT18 29/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 18, từ ngày 29/4/2024 đến ngày 04/5/2024)
Lượt xem: 24
Tải về
LLVT17 22/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 17, từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)
Lượt xem: 39
Tải về
LLVT16 15/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 16, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
Lượt xem: 62
Tải về
LLVT15 08/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)
Lượt xem: 53
Tải về
LLVT14 01/04/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2024 đến ngày 5/4/2024)
Lượt xem: 42
Tải về
LLVT13 25/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT(Tuần thứ 13, từ ngày 25/3/2024 đến ngày 30/3/2024)
Lượt xem: 70
Tải về
LLVT12 18/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 12, từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)
Lượt xem: 69
Tải về
LLVT11 11/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 11, từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)
Lượt xem: 61
Tải về
LLVT10 04/03/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 10, từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024)
Lượt xem: 58
Tải về
LLVT09 26/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024)
Lượt xem: 65
Tải về
LLVT08 26/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 09, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024)
Lượt xem: 87
Tải về
LLVT08 19/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 08, từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)
Lượt xem: 69
Tải về
LLVT0607 05/02/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 06-07, từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)
Lượt xem: 69
Tải về
LLVT04 22/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 04, từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Lượt xem: 101
Tải về
LLVT03 15/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 03, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
Lượt xem: 90
Tải về
LLVT02 08/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 02, từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/01/2024)
Lượt xem: 84
Tải về
LLVT01 01/01/2024 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 01, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 05/01/2024)
Lượt xem: 95
Tải về
LLVT52 25/12/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 52, từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023)
Lượt xem: 86
Tải về
LLVT51 18/12/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 51, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023)
Lượt xem: 140
Tải về
LLVT50 11/12/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)
Lượt xem: 94
Tải về
LLVT49 04/12/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 49, từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023)
Lượt xem: 142
Tải về
LLVT48 27/11/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 48, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)
Lượt xem: 97
Tải về
LLVT47 20/11/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 47, từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023)
Lượt xem: 89
Tải về
LLVT46 13/11/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 46, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 18/11/2023)
Lượt xem: 95
Tải về
LLVT45 06/11/2023 Lịch làm việc của lãnh đạo, công chức phòng GD&ĐT (Tuần thứ 45, từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
Lượt xem: 118
Tải về
12345

Copyright © 2021 - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập

 Địa chỉ:Đường 9 tháng 6, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

 Điện thoại:0271.3879731

 Email:phonggiaoduc.dx@gmail.com

Design by VNPT Bình Phước | Quản trị